تبلیغات
ایران و زندگی - درمورد چاکراها
 
ایران و زندگی
شنبه 30 آبان 1388 :: نویسنده : محمد اربابها
چاکرای هفتم
چاكرای هفتم در وسط سر در بالاترین نقطه قرار دارد. این چاكرا با تمام رنگ های رنگین كمان می درخشد اما رنگ غالب آن بنفش پررنگ است. اینجا جایی است كه انگار در خانة‌ خود هستیم و یگانگی با اصل الهی ازلی را تجربه می كنیم.
جالب است بدانید كه گره ای به آن معنا در چاكرای هفتم وجود ندارد. صرفا دامنه باز بودن آن می تواند كم یا زیاد باشد.
وقتی رشد چاكرای هفتم ا فزایش می یابد در می یابید كه دنیای مادی هیچ چیز نیست و به علت یگانگی با هستی الهی همه چیز در درون شما وجود دارد.
در این زمینه جالب است كه توجه داشته باشید ملاج كودك در سن 9 تا 24 ماهگی اول زندگی اش باز باقی می ماند. در طول این دورة‌ اولیة‌ زندگی روی زمین طفل در آگاهی و وحدت كامل به سر می برد.
اگر این چاكرا كاملا باز نباشد احساس نبود اطمینان، بی هدفی و بیهودگی و ترس از مرگ اغلب به سراغ تان می آید. شاید برای كنترل این احساسات منفی سعی كنید كه برای فرار از آنها به فعالیت زیاد پناه ببرید یا زیر بار مسؤولیت های جدید بروید برای این كه خود را مهم و محق جلوه دهید. كسی كه چاكرا هفتم كاملا بازی دارد خواب ندارد و همیشه نیمه بیدار است.

چاکرای ششم
چاكرای ششم در فاصلة‌ یك انگشت بالای پل بینی در وسط پیشانی قرار دارد كه جایگاه نیروهای ذهنی متعال، تشخیص ، حافظه و ارادة‌ ماست.
درك شهودی و روش بینی مخصوص این چاكراست. عملكرد هماهنگ این چاكرا باعث می شود كه ذهنی فعال و كل نگرانه داشته باشید. توجه به حقایق اسرار آمیز نیز به این چاكرا مربوط می شود.
كسی كه چاكرای ششم در او عملكرد ناهماهنگی دارد، بیش از حد روی حوزة‌ عقل پافشاری می كند و تصمیمات زندگی اش منحصرا با عقل و منطق صورت می گیرد . این افراد تنها چیزهایی را قبول می كنند كه ذهن شان بتواند درك كند و به آسانی قربانی تكبر روشنكفرانة‌ خود می شوند.
كم كاری چاكرای ششم باعث می شود كه تنها حقیقتی را ببینید و باور كنید كه در جها ن بیرون قابل دیدن باشد. در این صورت حقایق روحانی را رد كرده و افكار پریشان و آشفته ای خواهید داشت. كسانی كه خیلی فراموش كار بوده و بینایی ضعیفی دارند اغلب چاكرای ششمشان كم كار است. اشخاصی كه 4 ساعت به حالت خواب و بیدار هستند چاكرای ششم شان فعال است.

چاکرای پنجم
چاكرای پنجم بین حفرة گردن و حنجره قرار دارد. مركز ظرفیت بیان، ارتباط و الهام انسان است. ارتباط برقرار كردن در زندگی شخصی عمدتا از راه صحبت كردن و همین طور با حركت صورت می گیرد كه مربوط به این چاكرا می باشد.
اگر این چاكرا هماهنگ كار كند می توانید كاملا ساكت بمانید و از صمیم قلب به دیگران گوش داده و حرف هایشان را درك كنید. گفتارتان خلاق و پرشور بوده و در عین حال كاملا واضح است. صدای شما پرطنین و خوش آهنگ است. وقتی با مشكل یا مخالفتی روبه رو می شوید با خودتان صادق باقی خواهید ماند و می توانید اگر بخواهید «نه» بگویید. نظر دیگران هم نمی تواند شما را تحت تأثیر قرار دهد یا فریب دهد.
اگر چاكرای پنجم هماهنگ كار نكند كلامتان خشن، بی ادبانه، سرد و جدی است. صدایتان نسبتا بلند و كلام تان فاقد معنای عمیق است. اگر چاكرای پنجم فعال باشد 4 تا 5 ساعت خواب در شب به طرف راست و چپ به طور متناوب می خوابید.
كاركرد ناهماهنگ چاكرای پنجم باعث می شود كه عده ای از قدرت بیان شان برای گول زدن دیگری سوء استفاده كنند.
كم كاری چاكرای پنجم باعث خجالتی شدن، ساكت بودن و دورن گرایی می شود. در این صورت وقتی صحبت می كنید فقط در مورد چیزهای كم اهمیت زندگی بیرونی تان حرف می زنید.


چاکرای چهارم
این چاكرا در وسط قفسة سینه هم سطح با قلب قرار دارد . چاكرای قلب جایگاه عمیق ترین و پر شورترین احساسات عاشقانة ماست.
اگر این چاكرا درست كار نكند دائما می خواهید در خدمت دیگران باشید و سخاوتمندانه عمل كنید بدون آن كه حقیقتا به سرچشمة عشق وصل باشید. همیشه در ازای «عشقی» كه می دهید انتظار سپاس و قدردانی دارید. مهر و محبت دیگران شما را شرمنده می كند و شاید احساس می كنید كه به عشق دیگران نیازی ندارید.
اگر چاكرای قلب كاملا بسته باشد علایم خود را با سردی،‌ بی تفاوتی و سنگدلی نشان می دهید.
كسانی كه چاكرای قلب فعالی دارند معمولا به سمت چپ و حدود 5 تا 6 ساعت در شب می خوابند. 

چاکرای سوم
تقریبا دو انگشت بالای ناف جایگاه چاكرای سوم است. اگر این چاكرا هماهنگ كار كند شما می توانید خود را كاملا باور كنید و هم چنین به احساس دیگران و ویژگی های شخصیتی آنها احترام بگذارید.
وقتی چاكرای سوم درست كار نكند می خواهید همه چیز طبق خواسته های شما انجام شود، دوست دارید دنیای درون و بیرون را كنترل كنید با این وجود از درون ناآرام و ناراضی هستید. كم كاری چاكرای سوم شما را مأیوس و ناامید می كند.
اگر طرز خوابیدن شما به پشت و حدود 8 – 7 ساعت باشد جاكرای سوم شما فعال می باشد. چاکرای اول را بشناسیم چاكرای اول در جایی بین مقعد و اندام تناسبی قرار دارد،‌ با دنبالچه مرتبط است و به طرف زمین باز می شود.
چاكرای اول ما را به دنیای فیزیكی وصل می كند. انرژی های كیهانی را به بدن فیزیكی و سطح مادی بدن می فرستد. آنهایی كه موفق به گشودن این چاكرا شده اند حیات بر روی كرة‌زمین را كاملا قبول دارند و به وجود فیزیكی شان پاسخ مثبت می دهند و برای زندگی كردن آمادگی دارند و هماهنگ با نیروهای مادی عمل می كنند. رنگ این چاكرا قرمز است. قرمز رنگ انرژی و فعالیتی است كه از هستة‌ درونی سیاره ما بیرون می زند و به ما ثبات دنیوی می دهد. در عین حال انرژی لازم را برای ابراز وجود خلاق می دهد. چینی ها معتقدند این چاكرا جایگاه اصلی ناخودآگاه جمعی است و از طریق این چاكرا می توان به دانش انباشته شدة‌ ناخودآگاه جمعی دست یافت. برای حفظ تعادل درونی،‌این چاكرا باید هماهنگ با چاكراهای دیگر عمل كند 

چاکراتراپی و کیفیت سنگها
برای چاكراتراپی باید از بهترین كیفیت سنگ ها استفاده كرد. هر چقدر سنگ شفاف تر و خالص تر باشد انرژی ساطع شده از آن شفاف تر و خالص تر است. این سنگ ها قبل از استفاده باید تمیز شوند زیرا نه فقط انتقال دهندة‌ انرژی هستند كه عناصر زیان بخش را از بدن،‌ امواج منفی را از بدن اتری و اطرافتان جذب می كنند و بدین ترتیب شما را پاك كرده و از شما حمایت می كنند.
گفته می شود كه وجود سنگ كریستال باعث می شود كه كیفیت نور هالة‌ شما تقویت شده و یك نوع غلاف محافظ داشته باشید. لباس زیر ابریشمی نیز همین خاصیت را دارد به خصوص برای بچه های نوپا.
اگر زمانی ترس ناگهانی، شوك یا عصبانیت باعث ناراحتی تان شد روش مؤثر دیگری به شما پیشنهاد می شود كه می تواند فورا شما را از شر انرژی های جمع شده خلاص كند. بایستید به طوری كه پاها كمی از هم فاصله د اشته باشند،‌ عضلات تان را برای چند ثانیه تا جایی كه می توانید منقبض كنید. اگر تنها هستید فریاد بزنید وگرنه ریه هایتان را با یك انفجار خالی كنید. این كار را تكرار كنید تا حال تان بهتر شود. این تمرین قفل هایی را كه در اثر اتفاق ناگهانی ایجاد شده و سیستم انرژی شما نتوانسته از عهدة‌ آن بر بیاید، برطرف می كند. اگر احساس خوبی داشته باشید ممكن است میل داشته باشید به بدن تان كشش بدهید،‌ انگار كه از خواب عمیق و آرامی بیدار می شوید.
به این نوع درمان چاكرا درمانی میگویند.
موسیقی درمانی
هرنوع موزیك كه شادی و سرور ایجاد می كند برای فعال كردن چاكرای دوم مناسب است. برای آرام كردن و یا هماهنگ ساختن انرژی چاكرای دوم می توانید به صدای پرندگان،‌ صدای جریان آب ،‌ حتی نوای شرشر یك چشمه یا فوارة‌ كوچك در منزل یا خارج از منزل گوش دهید.

رنگ درمانی
رنگ نارنجی روشن چاكرای دوم را فعال می كند. این رنگ عزت نفس را تقویت كرده و باعث افزایش نشاط می شود.

رایحه درمانی
روغن چوب صندل در تعالی رابطة‌ دو عاشق به سطح معنوی مؤثر است. علاوه بر این باعث تلفیق انرژی های معنوی در تمام سطوح فكر، احساس و عمل می شود.
نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 6 تیر 1396 08:57 ب.ظ
First of all I would like to say excellent blog! I had a quick question that
I'd like to ask if you do not mind. I was interested to know how you
center yourself and clear your mind prior to writing. I
have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.
I truly do take pleasure in writing but it just
seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to
figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Thanks!
دوشنبه 5 تیر 1396 07:45 ق.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem
to get there! Thanks
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 03:10 ب.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece
of writing i thought i could also make comment due to this sensible article.
جمعه 25 فروردین 1396 08:26 ق.ظ
Terrific article! This is the kind of information that should
be shared across the web. Disgrace on Google for now not positioning this post higher!
Come on over and talk over with my website . Thank you =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :